Proces budowy

 • Wytyczenie budynku i wykonanie wykoliu
 • Ułożenie elementów: kanalizacji zewnętrznej i opcjonalnie gruntowego wymiennika ciepła
 • Wyłożenie całego wykopu geowłókniną w celu wy separowania gruntów
 • W wypadku wysokiego poziomu wód grantowych, ułożenie systemu drenażowego ze studzienką rewizyjną
 • Zasypanie wykopu pospółką (kruszywem przesiąkliwym) oraz jego odpowiednie zagęszczenie
 • Ułożenie i sklejenie kształtek izolacji termicznej (pionowej i poziomej) grubości 20 cm, pełniących jednocześnie funkcję szalunku pod wylanie betonu. Miejsca przejść przez izolację termiczną elementów pionowych instalacji doszczelniamy dodatkowo specjalną pianką
 • Ułożenie zbrojenia płyty żelbetowej
 • Opcjonalnie ułożenie instalacji ogrzewania płaszczyznowego oraz instalacji wodnej
 • Montaż konsol pod prowadnice służące do odpowiedniego wypoziomowania płyty. Płyta żelbetowa pod budownictwo szkieletowe musi być idealnie prosta (tolerancja wysokości to 5 mm na 10 m)
 • Zalanie szalunku betonem grubości 25 cm. W trakcie zalewania beton cały czas zagęszczamy
 • Możemy zastosować beton z tak zwanym zbrojeniem rozproszonym, które zastępuje tradycyjne zbrojenie stalowe
 • Po wstępnym stwardnieniu betonu, miejsca, gdzie będą stawiane ściany dodatkowo zacieramy do równego poziomu
 • Ściany do płyty żelbetowej montujemy za pomocą specjalistycznych kotew
 • W miejscach styku konstrukcji z płytą żelbetową stosujemy specjalne pianki uszczelniająco-dylatacyjne (dylatacja wytłumia drgania pomiędzy różnorodnymi fizycznie materiałami)
 • Ściany pomiędzy sobą łączymy za pomocą śrub samowiercących
 • Pianki stosujemy również w każdym styku poziomym, pomiędzy stalowymi elementami ścian i stropu/stropodachu/dachu
 • W przypadku stropu/stropodachu na konstrukcję stalową układamy płyty wodoodporne na pióro wpust grubości 22 mm
 • Po zamontowaniu całej konstrukcji stalowej, wymurowujemy prefabrykowane kominy
 • Montaż okien i wyłazów dachowych
 • Przyklejenie folii paroprzepuszczalnej
 • Montaż kontrłat i łat grubości 50 mm
 • Ułożenie finalnego pokrycia dachowego: blachodachówka, blacha panelowa, dachówka ceramiczna, dachówka cementowa
 • Montaż obróbek i orynnowania
 • W wypadku pokrycia dachu gontem bitumicznym na kontrłaty układamy płyty wodoodporne na pióro wpust grubości 22 mm
 • W wypadku dachu płaskiego na konstrukcję stalową układamy blachę trapezową. Na blasze układamy twardą izolację termiczną ze spadkami grubości 5 cm. Stropodach finalnie wykańczamy papą lub membraną
 • Do konstrukcji stalowej ścian mocujemy płyty wodoodporne klejone grubości 15 mm
 • Do płyt mocujemy mechanicznie izolacje termiczną grubości 10 cm
 • W otworach okiennych wykonujemy ciepły montaż okien za pomocą: taśm wiatro- i paroszczelnych oraz taśm rozprężnych
 • Montaż stalowych parapetów zewnętrznych
 • Na izolację kładziemy finalne wykończenie w postaci systemu tynkowego
 • Montaż podbitki PCV – opcjonalnie drewnianej
 • Wypełnienie konstrukcji ścian izolacją termiczną grubości 15 cm
 • System pozwala na swobodne zastosowanie dowolnych materiałów wykończeniowych: klinkieru, płytek klinkierowych, płytek ceramicznych, płyt kamiennych, piaskowca, drewna, kompozytu, paneli stalowych, paneli aluminiowych itd.
 • Wentylacji mechanicznej
 • Instalacja elektryczna
 • Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej
 • Instalacja kanalizacji wewnętrznej
 • Instalacja centralnego ogrzewania tradycyjna grzejnikowa, opcjonalnie płaszczyznowa lub mieszana (na parterze ogrzewanie podłogowe, na górze tradycyjne grzejniki)
 • Opcjonalnie instalacja odkurzacza centralnego i solarna
 • Do konstrukcji stalowej kleimy folię paroizolacyjną
 • Mocujemy finalne wykończenie w postaci wyszpachlowanych na połączeniach płyt GK grubości 12,5 mm gotowych do malowania
 • Montaż wewnętrznych parapetów PCV w kolorze białym
 • Wyplenienie konstrukcji ścian wełną szklaną, wełna ta spełnia charakter izolacji akustycznej
 • Dwustronne finalne wykończenie ścian w postaci wyszpachlowanych na połączeniach płyt GK grubości 12,5 mm gotowych do malowania
 • Do konstrukcji stalowej stropu od góry mocujemy blachę trapezową
 • Na płyty wylewamy równą warstwę posadzki grubości 5 cm
 • Do konstrukcji stropu mocujemy dodatkowy ruszt stalowy i folię paroizolacyjną
 • W konstrukcji stalowej stropu instalujemy 20 cm warstwę wełny szklanej pełniącą funkcje izolacji akustycznej
 • Na ruszcie stalowym układamy finalne wykończenie stropu w postaci wyszpachlowanych na połączeniach płyt GK grubości 12,5 mm gotowych do malowania
 • Wypełnienie konstrukcji stalowej dachu warstwą izolacji termicznej grubości 25 cm
 • Do konstrukcji stalowej kleimy folię paroizolacyjną
 • Mocujemy finalne wykończenie w postaci wyszpachlowanych na połączeniach płyt GK grubości 12,5 mm gotowych do malowania
 • Wypełnienie konstrukcji stalowej warstwą izolacji termicznej grubości 25 cm
 • Do konstrukcji stalowej kleimy folię paroizolacyjną
 • Następnie mocujemy dodatkowy ruszt stalowy i folięparoizolacyjną
 • Do rusztu stalowego montujemy finalne wykończenie stropu w postaci wyszpachlowanych na połączeniach płyt GK grubości 9 mm gotowych do malowania
 • Opcjonalnie rekuperator
 • Opcjonalnie piec kondensacyjny ze zbiornikiem
 • Opcjonalnie powietrzna pompa ciepła