Technologie i urządzenia energooszczędne

 • Pompy ciepła

  Pompy ciepła to urządzenia, które umożliwiają ogrzewanie pomieszczeń i wody przy wykorzystaniu ciepła pobranego z otoczenia – z gruntu, wody lub powietrza. Dzięki takiej pompie, w sposób ekonomiczny wytwarzają ciepło. Zadaniem urządzenia jest pobranie energii cieplnej z źródła o temperaturze niższej (tzn. gruntu, wody lub powietrza) do pomieszczenia o wyższej temperaturze. Instalacja grzewcza z pompą ciepła składa się z trzech podstawowych elementów: źródła dolnego, węzła cieplnego – jego najważniejszym elementem jest pompa ciepła, oraz źródła górnego. Źródło dolne może stanowić woda, powietrze lub ziemia. Źródło górne ma za zadanie ogrzanie pomieszczenia – najlepszym rozwiązaniem jest tzw. podłogówka, czyli wodne ogrzewanie podłogowe. Pompa ciepła, żeby działać, musi być zasilana prądem elektrycznym. Nie jest on jednak źródłem ciepła, jest działaniem jedynie wspomagającym.

 • Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem

  Wentylacja mechaniczna wykorzystuje wentylatory napędzane elektrycznie. Dzięki nim, powietrze jest wymieniane wtedy, kiedy tego chcemy. System wentylacji nawiewno-wywiewnej pozwala na odzyskanie znacznej ilości ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Głównym elementem systemu wentylacyjnego oprócz wentylatora jest rekuperator. Zadaniem tego urządzenia jest wymiana ciepła. Zasada działania rekuperatora polega na wymianie na wymienniku powietrza zasysanego z zewnątrz (świeżego) z powietrzem wywiewanym wewnętrznym o temp. wewnętrznej. W ten sposób powietrze zewnętrzne nawiewane odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego i dzięki takiej wymianie trafia do wnętrza świeże ogrzane powietrze. Dzięki zastosowaniu rekuperatora można odzyskać nawet do 90% ciepła jakie byłoby stracone, gdyby stosowało się system wentylacji bez odzysku ciepła. Sprawą istotną, jest zbilansowanie wentylacji tak, aby ilość powietrza nawiewanego przewyższała o 5-10% ilość powietrza usuwanego.

 • Kolektory słoneczne

  Kolektor słoneczny to urządzenie służące do przetwarzania energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być np. ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze), pozwalając na znaczne oszczędności w ogrzewaniu wody. Pomimo tego, że położenie naszego kraju nazbyt nie sprzyja korzystaniu z tego rodzaju rozwiązań, to i tak przez dużą część całego roku kolektor słoneczny umiejscowiony na dachu w orientacji południowej będzie dostarczał energii do ogrzewania wody użytkowej.

 • Fotowoltaika

  Systemy fotowoltaiczne, dzięki ogniwom słonecznym, przekształcają promieniowanie słoneczne w elektryczność. Pojedyncze ogniwo słoneczne jest wykonane z półprzewodników. Zasada działania ogniw oparta jest na zjawisku fotoelektrycznym ,zachodzącym pod wpływem światła wewnątrz struktury półprzewodnikowej. Do produkcji ogniw wykorzystuje się krzem krystaliczny lub polikrystaliczny, a coraz częściej także krzem amorficzny. Produkcja ogniw z krzemu amorficznego jest prostsza, tańsza i mniej energochłonna. Najbardziej wydajne są ogniwa z arsenku galu. Nie stosuje się ich powszechnie ze względu na wysokie koszty produkcji.

 • Ogrzewanie płasczyznowe

  Sposób ogrzewania domu w dużej mierze zależy od jego klasy energetycznej. Źródło ciepła należy wybrać, mając już obliczone zapotrzebowanie na moc grzewczą danego budynku. Czym bardziej energooszczędne rozwiązania konstrukcji budynku, tym bardziej opłaca się stosowanie rozwiązań o niskich kosztach inwestycyjnych. Najlepszym sposobem, by poprawić sprawność w domu energooszczędnym jest ogrzewanie płaszczyznowe. Najpopularniejsze to ogrzewanie podłogowe, ale alternatywą może być ogrzewanie ścienne czy sufitowe. Jest to najbardziej naturalny w odczuciu człowieka sposób oddawania ciepła, a jednocześnie zmniejsza koszty wynikające z zapotrzebowania na energię.

 • Klimatyzacja

  W domach budowanych zgodnie z zasadami energooszczędności warto zainstalować gruntowy wymiennik ciepła, który choć nie jest typowym urządzeniem klimatyzacyjnym, pozyskuje chłód w naturalny sposób, z gruntu. Zapewnia możliwość korzystania z darmowej energii zgromadzonej w ziemi, co jest rozwiązaniem nie tylko zdrowszym, ale i proekologicznym. W dobrze wykonanym domu energooszczędnym o rozsądnej ilości przeszkleń i dobrze wykonanej izolacji, właściwie zaprojektowany i zainstalowany system wentylacyjny wyposażony w GWC zapewni nawiew świeżego powietrza o temperaturze w granicach 21-25oC przy upałach na zewnątrz około 30oC.