Zabezpieczenie budynku przed wilgocią

Najistotniejszą kwestią przy budowie domu jest bardzo dobre zabezpieczenie go przed wilgocią. Elementami, które są najbardziej narażone na działanie wilgoci to dach i płyta fundamentowa. Wilgoć osłabia znacznie parametry materiałów termoizolacyjnych, dlatego też przy ich doborze oraz wyborze technologii powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na parametry materiałów jak i gwarancje szczelności.


W wypadku ścian istotnym jest zabezpieczenie przed wilgocią wnikającą z wnętrza budynku. Wpływ na to ma przede wszystkim dobra wentylacja wnętrza budynku i wyprowadzenie wytwarzanej przez użytkowników wilgoci na zewnątrz budynku. W budynkach w technologii szkieletowej z uwagi na specyfikę technologii stosuje się najczęściej wentylację mechaniczną, która wymienia całe powietrze znajdujące się w budynku kilka razy na dobę. Stosując popularną wentylację kanałową, tzw. grawitacyjną, musimy zdawać sobie sprawę, że działa ona sprawnie tylko zimą, natomiast latem to rozwiązania nie funkcjonuje do końca poprawnie. Wynika to z faktu, że tylko zimą występuje zjawisko różnicy temperatur odpowiadające za znaczne ruchy powietrza.


Ponadto, by zabezpieczyć wełnę znajdującą się w konstrukcji szkieletowej, jak i samą konstrukcję, należy zastosować w wewnętrznej części obiektu folię paroszczelną. Podstawowym parametrem jaki jest istotny w wypadku paroizolacji to szczelność. By ją uzyskać należy zwrócić szczególna uwagę na poprawny montaż. Do najczęstszych błędów wykonawczych, należy nie sklejanie łączeń folii. To właśnie w tych miejscach najczęściej wilgoć przedostaje się do wnętrza przegrody. Z uwagi na fakt, że zabezpieczenie przed wilgocią jest tak istotne, by mieć pewność co do szczelności paroizolacji można zamówić badanie, które sprawdzi poprawność wykonania izolacji. Badanie polega na wyciąganiu powietrza z pomieszczeń lub wtłaczaniu do wnętrza przy jednoczesnym sprawdzaniu różnic ciśnień, dzięki temu można dokładnie określić miejsca nieszczelności i wykonać stosowne poprawki.


W wypadku budownictwa szkieletowego wilgoć, która wniknie do wnętrza konstrukcji w znaczny sposób osłabia parametry termiczne przegrody, powoduje nieprzyjazny zapach i przyczynia się do zagrzybienia. By odpowiednio zabezpieczyć budynek przed wilgocią należy zadbać, by pomieszczenia były dobrze wentylowane. Dach budynku musi być szczelny, nie tylko po wykonaniu, ale również w czasie całej eksploatacji. Fundamenty najlepiej wyizolować po całości jednym elementem (zgrzewaną folią o grubości 0,5 mm). Każde przebicie foli np. rurami kanalizacyjnymi musi być doszczelnione. Dodatkowym plusem wykonania izolacji jako całej płachty foli PE, jest zabezpieczenie budynku przed działaniem promieniowania radanowego. W niektórych regionach kraju promieniowanie to przekracza dopuszczalne normy, co może powodować złe samopoczucie oraz przyczyniać się do rozwoju wielu chorób. Ściany budynku muszą być wykonane z materiałów tzw. oddychających. Najczęściej popełniany błąd w wypadku ocieplania budynku z zastosowaniem styropianu, to nie pozostawienie pomiedzy ścianą a styropianem wentylowanej przestrzeni. Styropian ma bardzo dobre parametry termiczne jednak nie przepuszcza powietrza i wówczas cała wilgoć zatrzymywana jest w ścianie. W wypadku budynków szkieletowych ściany od wewnątrz dodatkowo wykłada się izolacją paroszczelną.