Co znaczy energooszczędny?

 • Domy tradycyjne

  Tradycyjna technologia murowana jest w Polsce najbardziej popularna, co wynika głównie z naszych przyzwyczajeń. Nie jest to jednak technologia oszczędna, gdyż zapotrzebowanie na energię kształtuje się w niej na poziomie min. 120 KWh/m2 rocznie. Zaletą tego typu technologii jest duży wybór projektów gotowych, dostępność materiałów oraz znajomość technologii wśród firm wykonawczych. Natomiast budowa domu taką technologią trwa dosyć długo, ograniczona jest warunkami pogodowymi, a dom stawiany w tej technologii będzie generował wysokie koszty eksploatacji. Z tych względów coraz więcej inwestorów szuka alternatywnych rozwiązań i następuje odwrót od tej metody budowania na rzecz nowszych technologii.

 • Domy energooszczędne

  Budynki energooszczędne charakteryzują się znacznie mniejszym zapotrzebowaniem na energię przy jednoczesnym zachowaniu typowej architektury budynku i zapewnieniu komfortowych warunków. Lepsze parametry niż w wypadku budownictwa tradycyjnego uzyskujemy bez ingerencji w architekturę budynku dzięki znacznie lepszej termice i wykorzystaniu technologii takich jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory czy gruntowe wymienniki ciepła. Straty energetyczne okazują się tak małe, że roczne zapotrzebowanie na energię kształtuje się poniżej 70 kWh/m². Domy energooszczędne dzięki niższemu zapotrzebowaniu na energię, pozytywnemu wpływowi na ochronę środowiska oraz komfortowi użytkowania zyskują, a ich wartość rynkowa wzrasta nawet z upływem lat. nowszych technologii.

 • Domy niskoenergetyczne

  Domy niskoenergetyczne są rodzajem domów energoszczędnych. Wóróżnia je niskie zapotrzebowanie na energię, które wynosi poniżej 45 kWh/m² rocznie. Są one bardzo dobrze zaizolowane oraz szczelne, mają dobrą izolację przegród zewnętrznych i okna o niskim współczynniku przenikania ciepła, a szczególną uwagę poświęca się miejscom, w których na skutek przerwania ciągłości izolacji cieplnej mogą tworzyć się tzw. mostki termiczne. Choć dom budowany w tej technologii jest nieco droższy, to jest to inwestycja na lata, która zapewni nowoczesny, komfortowy dom o wysokiej wartości rynkowej.

 • Domy pasywne

  Obiekty te wznoszone są w standardzie, który wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych oraz zastosowaniem szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (ciepło mieszkańców, urządzenia elektryczne, ciepło „słoneczne”, ciepło odzyskane z wentylacji) oraz dogrzewanie powietrza wentylującego budynek. Nie ma potrzeby instalowania tradycyjnego systemu ogrzewania, a praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm i wynosi do 15 kWh/m² rocznie.

 • Domy zeroenergetyczne

  Są to domy samowystarczalne pod względem energetycznym. Energia jest w nich wytwarzana lokalnie, dzięki połączeniu technologii wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych, takich jak energia słoneczna i wiatr, przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitego zużycia energii z wysoce energooszczędnymi zintegrowanymi systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i technologii oświetleniowych. Ściany i dach są odpowiednio izolowane, nie ma mostków termicznych, wszystkie detale wykonane są z dużą starannością, a cały system wykorzystuje energię słoneczną, buforową termikę ziemi (energia geotermalna) oraz ciepło pasywne. Roczne zapotrzebowanie na energię jest bliskie zeru.