Ekologia

Budując dom energooszczędny w prosty sposób można przyczynić się do ochrony środowiska, ponieważ ekologia łączy się wprost z energooszczędnością.

Wszystkie inwestycje wpływające na zmniejszenie zapotrzebowania domu na energię przekładają się bezpośrednio na korzyści finansowe, pośrednio natomiast wpływają na środowisko, gdyż zmniejszając ilość zużywanej energii, ograniczamy jednoczenie emisję CO2 wytwarzanego podczas produkcji energii.

Decydując się na niewielki komfortowy dom, w lekkiej i szybkiej technologii zdecydowanie ograniczymy również emisję CO2 przez zmniejszenie wagi materiałów budowlanych użytych do budowy, których wyprodukowanie pochłania duże ilości energii. Waga i ilość materiałów budowlanych również przekłada się na zanieczyszczenie środowiska poprzez liczbę transportów niezbędnych podczas realizacji oraz czasu pracy sprzętu ciężkiego.

Istotną kwestią w dbałości o środowisko jest to, by stosować do budowy materiały, które później można poddać procesowi recyklingu i ponownie przetworzyć. Przykładem takiego materiału jest stal, którą można przetworzyć w 100%.

Szybkim i efektywnym sposobem na zadbanie o środowisko jest inwestycja w urządzenia produkujące tak zwaną czystą energię:

  • Baterie fotowoltaiczne
  • Systemy solarne
  • Wentylacja z rekuperacją i gruntowym wymiennikiem ciepła
  • Pompy gruntowe
  • Pompy powietrzne

Inwestycja w te urządzenia wiąże się ze stosunkowo dużym kosztem, który jednak po jakimś czasie zwróci się w 100%, a w przyszłości przyniesie zyski.